Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Contacten & Netwerken

Een stad leeft van de uitwisseling, communicatie en samenwerking van actoren uit de meest uiteenlopende bedrijfstakken en werkgebieden. De stad Jena breidt haar netwerk en haar diverse contacten voortdurend uit en verheugt zich over nieuwe samenwerkingsverbanden, partners en contacten om toekomstige projecten na te streven en te verwezenlijken.

Op deze pagina vindt u een klein overzicht van bestaande contacten en netwerken van onze mooie stad aan de Saale. Op internationaal niveau zijn de vermelde organisaties actief op sociaal, sportief, wetenschappelijk, economisch, educatief of politiek gebied.

Wij kijken uit naar ideeën, suggesties en voorstellen voor verdere samenwerking, want: Samen staan we sterker !

De Democratische Jeugdring Jena e. V. (DJR) werd op 08.05.1990 opgericht en realiseert sindsdien het jeugdverenigingswerk in Jena. Momenteel zijn 25 jeugdverenigingen in Jena betrokken bij verschillende projecten over onderwerpen als sport, natuurbehoud of politieke opvoeding. Het DJR is sinds 1993 een erkend sponsor van de onafhankelijke jeugdzorg en is tevens lid van de werkgroep jeugdwerk/jeugdwelzijnswerk in Jena.

Elk jaar op 22 september organiseert DJR een festival ter gelegenheid van de Wereldkinderdag. In 2018 is het motto van de dag "Superhelden en superheldinnen - meisjes kunnen alles en jongens ook!". Of? Ik ben ik!" Verschillende acteurs, zoals de jeugd van de Duitse reddingsmaatschappij, de jeugdbrandweer van Jena, Greenpeace of zelfs de fanfare Carl-Zeiss-Jena zorgen voor een kleurrijk programma. Evenals in voorgaande jaren was er in de aanloop naar de Wereldkinderdag een schilderwedstrijd, waarbij jonge kunstenaars een schilderij naar het huidige motto maken. Het werk van de winnaar zal vervolgens op de poster van Wereldkinderdag prijken.

Het Jena Netwerk tegen Huiselijk Geweld werd opgericht in november 2004. Het is een vereniging van instellingen, autoriteiten en adviescentra met als gemeenschappelijk doel doeltreffende maatregelen en activiteiten tegen huiselijk geweld te ontwikkelen. De nadruk ligt op preventie en public relations. Momenteel maken de volgende adviescentra deel uit van het netwerk:

De vertegenwoordiger voor gelijke kansen en vrouwenzaken van de stad Jena heeft in september 2016 een conferentie van de partnersteden van Jena georganiseerd onder het motto "Samen tegen huiselijk geweld tegen vrouwen". Vrouwenorganisaties uit Jena en haar zustersteden Beit Jala, Aubervilliers, Vladimir, Lugoj, Porto, San Marcos en Erlangen namen deel. Het doel van de vijfdaagse bijeenkomst was kennis te maken met het werk van de partners en gezamenlijk strategieën te ontwikkelen tegen geweld tegen vrouwen.

Er waren presentaties en discussies door alle deelnemers, die unaniem de wens uitspraken voor een stabiel netwerk. De visie om kwesties als gendergelijkheid, gelijke kansen en huiselijk geweld tegen vrouwen in de programma's van de jumelage op te nemen, werd geboren. Verdere doelstellingen van de conferentie waren de internationale uitwisseling over vrouwenrechten en de situatie van vrouwen in het algemeen, het leren kennen van de rechtsgrondslagen in verschillende landen en het vergelijken van de sociale en maatschappelijke realiteit met deze rechtsgrondslagen.

De deelnemers brachten een bezoek aan het Vrouwencentrum in Erfurt en bezochten de reizende tentoonstelling over vrouwen en geweld "De helft van de hemel. 99 Vrouwen en jij" in de Stadskerk van Jena. Een tweede conferentie van dit type is gepland, evenals toekomstige samenwerkingsverbanden, een internationale mediacampagne en een website met positieve verhalen over vrouwenemancipatie.

De SV SCHOTT Jena e. V. is een van de oudste volkssportverenigingen in Thüringen en biedt een breed scala aan sportactiviteiten voor sportliefhebbers in Jena en omgeving.

Met name de tafeltennisafdeling zet zich sterk in om jongeren uit verschillende landen die enthousiast zijn over sport bij elkaar te brengen.

Zo was er in 2015 een ontmoeting tussen de tafeltennisafdeling van SV SCHOTT Jena e. V. en de tafeltennissportschool in Abakan, dat in de Republiek Chakassië in Rusland ligt. Deze band bestaat al sinds 2010 en het was dus niet de eerste keer dat de jonge Russische atleten naar Jena en Linz (Oostenrijk) kwamen.Vanaf 29.03. t/m 07.04.2015 vond een gezamenlijk trainingskamp plaats in de stad Saale en aansluitend de deelname aan de 15e'Austrian Youth Open' in Linz. Meer dan 400 spelers uit 26 landen namen deel aan het gerenommeerde internationale jeugdtoernooi.

Dankzij deze ontmoeting werd de relatie tussen de partners SV SCHOTT Jena en de tafeltennisschool Abakan verder geïntensiveerd en versterkt, en werd de twaalf kinderen en jongeren een internationale ontmoeting en de mogelijkheid tot intercultureel leren geboden.

De Burgemeesters voor de Vrede - Network is een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor een kernwapenvrije, vreedzame en rechtvaardige wereld. Het werd opgericht door de regeringen van de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, die in 1945 door atoombommen werden vernietigd en lange tijd besmet bleven. Vandaag telt de organisatie 163 lidstaten en 7650 aangesloten steden.

Samen met 269 andere gemeenten in Duitsland neemt ook Jena deel aan de strijd tegen nucleaire missies. Elk jaar op 8 juli hijsen de burgemeesters van de aangesloten steden wereldwijd de vlag van de " Mayors for Peace Alliance". In de fotogalerij overhandigt burgemeester (OB) Dr. Nitzsche de vlag, die voor het stadhuis van Jena is geplaatst.

In 2018 is de oproep van de burgemeesters ook gericht aan de kernmachten en andere staten van de wereldgemeenschap om het Verdrag inzake het verbod op kernwapens, dat in juli 2017 door de Verenigde Naties is aangenomen, te ondertekenen.

Thuis in het hart van Duitsland - genetwerkt over de hele wereld

Meer dan 460 jaar oud en toch niet een beetje stoffig: sinds haar oprichting in 1558 staat deFriedrich Schiller Universiteit van Jena voor een nieuw begin en open samenwerking, voor vrijheid van geloof en wetenschap. Vandaag is het de grootste universiteit in Thüringen en trekt zij studenten van alle disciplines en wetenschappers uit de hele wereld aan. De Friedrich Schiller Universiteit geeft vorm aan het karakter van Jena als toekomstgerichte en kosmopolitische stad.

De universiteit van Jena concentreert haar toponderzoek in de profiellijnen Licht, Leven, Vrijheid. Het bouwt voort op traditionele sterke punten en combineert uitstekend fundamenteel en toegepast onderzoek. De universiteit doet consequent een beroep op interdisciplinariteit. Met zowel individueel onderzoek als gecoördineerde projecten gaat zij mondiale uitdagingen aan, zoals klimaatverandering, duurzame energievoorziening, de bestrijding van pandemieën of de effecten van sociale verandering.

Aan de tien faculteiten studeren momenteel ongeveer 18.000 jonge mannen en vrouwen. Bijna een op de zes studenten komt nu uit het buitenland - meer dan 100 landen zijn vertegenwoordigd onder de studenten. De universiteit biedt meer dan 20 internationale diploma's aan.

Met ongeveer 300 universiteiten in heel Europa onderhoudt de universiteit van Jena de uitwisseling van studenten, wetenschappers en personeel via het ERASMUS-programma van de EU. Zij heeft directe samenwerkingsovereenkomsten met ruim 200 universiteiten in meer dan 50 landen. De universiteit van Jena is partner in internationale onderzoeksassociaties, in grote EU-projecten en in interdisciplinaire netwerken. Bovendien is zij lid van een aantal internationale verenigingen, waaronder de COIMBRA-groep, de European University Association, het Trans-Atlantic Science Student Exchange Program en het Europese netwerk EURAXESS.

Het contactpunt voor internationale studenten en gasten van de universiteit is het International Office. In het Welcome Point van de Friedrich Schiller Universiteit vinden internationale gasten en hun gezinnen deskundige ondersteuning tijdens hun verblijf aan de universiteit.

Innovatie voor levenskwaliteit. Gezondheid, precisie, duurzaamheid & netwerken

De Ernst Abbe Hochschule für angewandte Wissenschaften (EAH) Jena werd opgericht in 1991. Als hogeschool voor toegepaste wetenschappen wordt zij gekenmerkt door een hoge praktijkgerichtheid in onderwijs en onderzoek. Het biedt opleidingen aan op het gebied van sociale en gezondheidswetenschappen, bedrijfskunde en ingenieurswetenschappen. De ongeveer 4.500 studenten komen uit heel Duitsland en uit het buitenland naar Jena.

Precisiesystemen, -technologieën en -materialen, alsook gezondheid en duurzaamheid vormen de onderzoeksfocus van de universiteit. Zij worden gevormd door de sterke punten en de geschiedenis van Jena op het gebied van optica en fotonica, alsmede gezondheid en biowetenschappen.

De campus bestaat uit beschermde industriële gebouwen met uitstekende technische en moderne faciliteiten. De universiteit bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van Carl Zeiss AG, SCHOTT in Jena en de instituten van de Max Planck-vereniging, de Fraunhofer-vereniging en de Leibniz-vereniging op de Beutenberg. Tegelijkertijd is het slechts een paar minuten verwijderd van het stadscentrum van Jena.

Het Jena 'Center for Reconciliation Studies' (JCRS) maakt deel uit van de Faculteit Theologie van de Friedrich Schiller Universiteit en bestaat sinds juli 2013. De afdeling houdt zich bezig met processen van verzoening en conflictbeheersing op nationaal en internationaal niveau. Verzoeningsprocessen vinden plaats in historische, politieke, religieuze, sociale, juridische, ethische, artistieke of economische dimensies.

Het JCRS werkt samen met andere faculteiten van de universiteit (b.v. Pschyologie of Ethiek), faculteiten van andere instellingen (b.v. die van het Vredesinstituut van Myanmar of de Alberto Hurtado Universiteit Santiago de Chile), alsmede met niet-gouvernementele organisaties (b.v. het Herder Instituut Marburg).

Het project 'Harten van Vlees - Niet SteenHearts of Flesh - Not Stone', is een interdisciplinaire studie die zich richt op het Israëlisch-Palestijnse conflict in het Midden-Oosten. Ondanks een groot verlangen naar rechtvaardige politieke structuren onder de bevolking van Israël en Palestina, worden er geen oplossingen gevonden in het al lang aanslepende conflict. Te veel wantrouwen en de wens tot vergelding beheersen de gedachten van veel mensen. Waarom dit zo is en hoe uiteindelijk een verzoening tussen de twee kampen tot stand zou kunnen worden gebracht, wordt door het JCRS in internationale en transdisciplinaire (psyochologie, politicologie, theologie en geschiedenis) samenwerking onderzocht.

Het Ernst-Abbe-Gymnasium (EAG) in Jena organiseert sinds 2012 een uitwisseling met High School No. 3 in Ningbo, China. Ningbo is een voorstad van Shanghai en er wonen 5 miljoen mensen.

Het gezamenlijke project kwam tot stand op initiatief van een medewerkster van de EAG, mevrouw Anita Voltersen, die gedurende drie jaar Duitse les had gegeven aan de middelbare school.In augustus 2017 waren Chinese gaststudenten en enkele docenten te gast in Jena. Impressies van hun ervaringen zijn te zien in de fotogalerij onderaan deze pagina.Van eind september tot begin oktober 2018 vindt het tegenbezoek van 15 - 17 leerlingen en twee docenten van het Ernst-Abbe-Gymnasium in China plaats.De deelnemers aan de uitwisseling spreken voornamelijk Engels met elkaar, maar ook Duits en Chinees, afhankelijk van het niveau van spreekvaardigheid van de studenten. De jongeren worden ondergebracht bij gastgezinnen in de zusterstad.

De"Vereniging voor de kinderen van Tsjernobyl in Jena e. V." werd in 1991 opgericht en telt thans 56 leden. De vereniging zorgt voor kinderen uit de radioactief besmette zone van de regio Mogilev, district Krasnopolje in het zuidoosten van Wit-Rusland. Het district Krasnopolje werd in 1986 radioactief besmet na de explosie van de kerncentrale van Tsjernobyl.

Om de Witrussische kinderen wat afwisseling en vreugde te geven, nodigt de vereniging hen twee keer per jaar uit naar Jena voor een drie weken durend ontspannings- en herstellingsverblijf. De kinderen worden ondergebracht bij gastgezinnen, maken spannende dagtochten, krijgen nieuwe kleren en schoenen en vitaminerijk voedsel.

Elk jaar begin januari onderneemt de Tsjernobyl-Vereniging ook een kerstreis naar Wit-Rusland en overhandigt zij aan ongeveer 250 kinderen kleine geschenken, die met giften worden gefinancierd. Ook een school en twee kleuterscholen worden ter plaatse met financiële giften gesteund, zodat de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

Aan schoolverlaters uit armere gezinnen wordt een maandelijkse studiebeurs aangeboden, zodat de jongeren hun studie of opleiding kunnen financieren en zo een veelbelovende toekomst tegemoet kunnen gaan.

Het fotonicanetwerk OptoNet e. V. behartigt de belangen van meer dan 100 spelers in de Thüringse fotonica-industrie. Het biedt een platform voor netwerking, uitwisseling en samenwerking tussen huidige en potentiële leden. Daaronder zijn bijvoorbeeld ZEISS of JENOPTIK, maar ook drie Fraunhofer Instituten en het Leibnitz Instituut voor Fotonische Technologie.

OptoNet biedt technologische ondersteuning, bijvoorbeeld door het organiseren en uitvoeren van workshops, conferenties en professionele opleidingscursussen. Als informatieplatform bevordert het netwerk de communicatie en de samenwerking tussen zijn leden, zodat er netwerkevenementen plaatsvinden of steun wordt verleend voor de pr-werkzaamheden van de individuele actoren. Het netwerk bevordert ook jong talent door bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar gekwalificeerd personeel, bijvoorbeeld via een gratis banenbeurs op de OptoNet-website. Het Fotonica Netwerk organiseert ook gezamenlijke stands op nationale en internationale handelsbeurzen, delegatiereizen of samenwerkingsverbanden met buitenlandse clusterorganisaties.

Sinds 2016 is een internationaliseringsstrategie voor het netwerk uitgebreid. Het [gloWIN]-project, dat wordt gefinancierd door het Duitse federale ministerie van onderwijs en onderzoek (BMBF), intensiveert de netwerkvorming met de industrie en onderzoekspartners uit de VS, Canada, Zuid-Korea en Japan. Op gebieden zoals metrologie, lasertechnologie of ultraprecisie fabricage worden de samenwerkingsverbanden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling uitgebreid en worden nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand gebracht. Europa is de belangrijkste afzetmarkt voor het Thüringse fotonica-bedrijf, waarbij vooral de regio's in Frankrijk belangrijke partners zijn. Azië daarentegen is een van de belangrijkste toeleveringsmarkten. Er zijn langdurige betrekkingen met de Hamamatsu-regio in Japan en met Gumi en Seoel in Zuid-Korea. In Noord-Amerika wordt een speciale relatie onderhouden met de New York Photonics Cluster rond Rochester met het nieuwe American Institute for Manufacturing Photonics.

Internationaal roept ICAN steden op om het Verdrag tot verbod van kernwapens te steunen. Grote steden in Azië, Europa, Noord-Amerika en Australië hebben de oproep, die als volgt luidt, reeds ondertekend:

"Onze stad/gemeente is diep bezorgd over de immense dreiging die kernwapens vormen voor steden en gemeenten in de hele wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat onze inwoners het recht hebben om vrij van deze bedreiging te leven. Elk gebruik van kernwapens, opzettelijk of per ongeluk, zou catastrofale, verreikende en langdurige gevolgen hebben voor mens en milieu. Wij verwelkomen daarom het in 2017 door de Verenigde Naties aangenomen Verdrag inzake het verbod op kernwapens en roepen de Duitse regering op zich daarbij aan te sluiten."