Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Jena in Europa

Onze stad aan de Saale verwelkomt graag gasten en vrienden uit heel Europa, die hun cultuur, tradities, kennis, engagement of gewoon hun pure levensvreugde naar Jena meebrengen.

Ook omgekeerd willen onze stad, haar organisaties en instellingen en natuurlijk de burgers van Jena altijd graag een deel van onze culturele, wetenschappelijke en sociale kenmerken en know-how naar de Europese Unie laten vloeien. Dankzij talrijke allianties, samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke projecten met Europese landen, gemeenten en partners in een muzikale, historische of wetenschappelijke context, wordt een bijdrage geleverd aan een duurzame, diverse en rijke Europese Federatie.

Op deze pagina kunt u een overzicht krijgen van hoe en waar ons Jena zich in Europa presenteert.

De Europese Vereniging van Napoleontische Steden is een vereniging van Europese steden waarvan de geschiedenis is gevormd door Napoleon Bonaparte. Jena is stichtend lid en heeft in het oprichtingsjaar 2004 het Duitse vice-voorzitterschap overgenomen.

Doelstellingen & Taken

De Europese Vereniging van Napoleonsteden is ontstaan uit de wens van verschillende Europese steden om hun gemeenschappelijk historisch erfgoed in een Europese context te presenteren en de uitwisseling tussen Napoleonsteden te bevorderen.

De gedifferentieerde en intensieve bestudering van de Europese geschiedenis en de erfenis van Napoleon is een belangrijke bijdrage tot de gemeenschappelijke cultuur van het Europese volk.

De activiteiten van de vereniging van steden zijn gericht op drie belangrijke actieterreinen:

  • Bevordering van de wetenschappelijke uitwisseling over de geschiedenis van Napoleon door middel van evenementen, conferenties en seminars, alsmede door gezamenlijke publicaties met universiteiten, culturele instellingen en verenigingen op het gebied van de geschiedenis.
  • Steun voor het behoud van het cultureel erfgoed, met inbegrip van restauratie en renovatie van monumenten, gedenktekens, voorwerpen, kunstwerken en historische locaties.
  • Activiteiten om het Napoleontische erfgoed onder de aandacht van het grote publiek te brengen door middel van tentoonstellingen, artistieke evenementen en expedities, met name uitwisselingen tussen scholen en universiteiten en toerisme, worden bevorderd.

Napoleon in Jena

De Vereniging van Napoleontische Steden, de stad Jena en het Zeiss-Planetarium Jena zullen vanaf 2020 een inzicht geven in het stukje wereldgeschiedenis dat zich voor onze deur afspeelde tijdens de Slag om Jena en Auerstedt in 1806.

De nieuwe voorstelling in het Zeiss Planetarium rond de invasie van Napoleon, wordt gepresenteerd in moderne full-dome technologie en biedt een mix van historische feiten en technologische special effects. De trailer van dit spektakel is verder op de pagina te vinden - het is de moeite waard om even te kijken! Het Zeiss-Planetarium is een goed vertrekpunt voor een reis in de sporen van Napoleon in Jena. Niet ver daarvandaan, ten noordwesten van Jena aan de Windknollen, ligt de Napoleonsteen en daarmee het beginpunt van de slag van meer dan 200 jaar geleden.

Soortgelijke projecten in bioscopen of planetaria zullen ook in andere steden van Napoleon worden gerealiseerd, zodat Jena - zoals zo vaak - als pionier voor moderne en creatieve vernieuwingen fungeert.

Het samenwerkingsnetwerk van Europese middelgrote steden is op 22.09.1995 opgericht op initiatief van de stad St. Pölten. St. Pölten is de hoofdstad van Neder-Oostenrijk en ook het coördinatiebureau van de Europese middelgrote steden is hier gevestigd.

Naast St. Pölten waren de oprichters Innsbruck, Passau, Bolzano, Maribor, Székesfehérvar, Ceske Budejovice, Trnava, Brno en ons Jena. Vandaag telt het netwerk 34 leden uit 13 Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Polen, Slowakije, Hongarije of Kroatië en Albanië.

Het Europees Netwerk van middelgrote steden is een losjes georganiseerde vereniging van middelgrote Europese steden en vertegenwoordigt de belangen van zijn leden bij de Raad van Europese Gemeenten en Regio's, de Internationale Vereniging van Lokale Autoriteiten en de Internationale Unie van Burgemeesters. Tijdens de halfjaarlijkse werkvergaderingen wordt de intergemeentelijke samenwerking van de steden bevorderd en uitgebreid. In april 2016 bijvoorbeeld werd tijdens de bijeenkomst in St. Pölten gesproken over de pr-werkzaamheden van de steden en met name over hun online aanwezigheid.

De Europese energieprijs (EEA) is een Europees kwaliteitszorgsysteem en certificeringsprocedure, die een procesgeoriënteerd energiebeleid in de gemeente mogelijk maakt. Het is ontstaan uit het verlangen naar een holistisch, uitvoeringsgericht beheerssysteem voor gemeentelijke energiewerkzaamheden. Momenteel zijn meer dan 1.500 steden in elf landen bij het project betrokken, waarvan 329 in Duitsland. Meer dan 780 gemeenten hebben de Energy Award al ontvangen.

Onze Jena heeft ook deelgenomen aan de Europese energieprijs van 2005 tot 2017. Het energieteam van de stad heeft in die periode werkprogramma's voor het energiebeleid opgesteld. De belangrijkste projecten waren de groene stroom van het stadsbedrijf, de klimaataanpassingsstrategie van Jena, de campagne "Stap voor Stap", het programma voor de renovatie van scholen, de oprichting van de burger-energiecoöperatie "BürgerEnergie Jena eG", de fotovoltaïsche installatie in de open ruimte van Illmnitz en de energieonafhankelijke centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie van Jena. De stad Jena heeft 3 keer de European Energy Award in Gold gekregen voor haar inzet voor klimaatbescherming.

In 2017 werd het EER-proces na 12 jaar afgerond. Met het project"Wereldwijd duurzame gemeente Thüringen" moet nu een geïntegreerde duurzaamheidsstrategie worden ontwikkeld in het kader van de 2030-agenda. De stad Jena wordt gesteund en begeleid door "Zukunftsfähiges Thüringen e. V.", de sponsor van het project. Er zal gebruik worden gemaakt van de organisatiestructuren die in het kader van het EMA-proces zijn ontwikkeld.

Meer informatie over de Europese energieprijs, gedetailleerde projectbeschrijvingen of downloaddocumenten zijn te vinden op de pagina"Stap voor stap - Voor meer duurzaamheid".

Het Europese netwerk van symfonieorkesten"ONE - an Orchestra Network for Europe" is opgericht in 2003.

Het heeft ten doel de Europese gedachte te bevorderen door de internationale uitwisseling van musici, kunstenaars en dirigenten, en de interculturele dialoog aan te moedigen met behulp van workshops en uitwisselingsprojecten tussen leerlingen en studenten. Voor jonge solisten zijn er ook de"ONE® Young Artist Competitions".

Sinds 2005 ontvangt"ONE" financiële steun van de Europese Commissie in Brussel, in het kader van de Europese culturele en creatieve programma's.

De volgende orkesten zijn momenteel lid van het netwerk:

Tussen juli 2015 en maart 2019 zullen de musici samen ongeveer 40 projecten realiseren. Een overzicht van vroegere en toekomstige projecten met foto's en videoclips is te vinden op de officiële website van het EEN orkest netwerken.

Het Philharmonisch Orkest van Jena is het enige Duitse lid van het ONE-orkestnetwerk. De musici traden reeds op in de Alte Oper Frankfurt, de Philharmonie Keulen, het Konzerthaus Berlin en de Tonhalle Zürich. De Jena Philharmonic heeft ook in Frankrijk, Italië, Polen, Slowakije, Slovenië, Armenië en China zijn publiek verrukt.

In samenwerking met de Duitse Muziekraad promoot het orkest jonge internationale dirigenten en biedt het een uitgebreid muziekeducatieprogramma aan. Bovendien is het filharmonisch orkest van Jena al meer dan 50 jaar partner van de muziekacademie Franz Liszt in Weimar.

Het project "Burgerparticipatie voor EUROPA - Actief vorm geven aan de Europese verkiezingen en aan de toekomst van Europa" werd gefinancierd met steun van de Europese Unie in het kader van het programma "Europa voor de burger". De vereniging Recht in Europa e.V. heeft het project in oktober 2019 afgesloten met een evenement in september 2019 en het eindwerk. De samenvatting van alle gebeurtenissen en het daaruit voortvloeiende impulspapier kunt u vinden onder 'Downloads'.

Locaties

1. de eerste internationale conferentie in oktober 2018 zal worden gehouden in Mechelen. Aangezien er in oktober '18 gemeenteraadsverkiezingen zijn in België, zal dit evenement worden gehouden in een klimaat van zelfvertrouwen. Het zal gepaard gaan met evenementen op de radio en in de straten (enquêtes). In elke partnerstad zullen workshops worden gehouden, waarvan de inhoud als input voor deze conferentie zal dienen.

2) Athene (de bakermat van de democratie) wordt bijzonder geassocieerd met euroscepticisme, vanwege de bezuinigingen die het heeft doorgevoerd in het leven van zijn burgers. Daarom zal daar in mei 19 in het Cultureel Centrum de tweede internationale conferentie worden gehouden. Deze conferentie zal ook worden voorbereid met workshops in alle partnersteden.

De derde internationale conferentie vindt ook plaats in Pleven, vlak voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019. In deze Oosteuropese zusterstad zullen met name de recente ervaringen met burger- en verkiezingsparticipatie aan de orde komen. Met de begeleidende evenementen (radiocampagne, interviews en acties op straat) zal WAHL bijdragen tot de vorming van een Europese identiteit met respect voor zowel de culturele als de taalkundige verscheidenheid.

4. de vierde internationale conferentie zal in september '19 (Internationale Dag van de Democratie) in Jena worden gehouden. Jena is een van de 40 steden in Duitsland die een voortrekkersrol op zich hebben genomen en richtsnoeren voor burgerparticipatie hebben opgesteld. Workshops in de partnersteden helpen bij de voorbereiding van de conferentie. De conferentie zal vergezeld gaan van radio- en straatactiviteiten en zal een impulsnota aannemen voor de mogelijkheden van burgerparticipatie. Dit zal worden verspreid via de netwerken van alle partners in Europa en zal suggesties bevatten voor een "Europa voor en met de burgers".

In Mechelen/Bonheiden, Athene, Pleven en Jena zullen openbare ontmoetingsplaatsen (zoals de Ratsdiele Jena), de straat (voor interviews en enquêtes) en informatie en uitwisseling via de radio bijdragen tot de uitvoering van het WAHL.

Doelstellingen

Met WAHL worden de besluitvormingsprocessen op gemeentelijk, nationaal en Europees niveau ter discussie gesteld. De kennis over de besluitvorming op EU-niveau en over de verschillende vormen van burgerparticipatie zal worden verbeterd. Participatie van de burgers is een sleutelfactor voor de duurzaamheid van Europa. De vrije democratische basisorde en de waarden die Europa vormen, staan momenteel op het spel door nationalistische tendensen en populisme, alsmede door opkomende antisemitische leuzen tot aan hoopvol racisme toe.

Daarom is het des te belangrijker dat de burgers actief betrokken zijn bij de vormgeving van de democratie. De ontwikkeling en vorming van nationale en Europese identiteit zijn doelstellingen van WAHL. Met de vier internationale conferenties in Mechelen, Pleven, Athene en Jena krijgt WAHL zowel een transnationale als een lokale dimensie. Deze conferenties zullen vergezeld gaan van straatactiviteiten, burger-enquêtes, betrokkenheid van online-activiteiten en radiocampagnes. Op die manier worden vooral niet-stemmers en eurosceptici aangesproken.

De internationale conferenties vormen een interculturele dialoog. Zij brengen de culturele en taalkundige verscheidenheid tot leven en dragen bij tot verdraagzaamheid, begrip en Europese identiteit. Zij zijn gewijd aan onderwerpen die in elke zusterstad bijzonder actueel zijn - met de nadruk op de gemeenteraadsverkiezingen enerzijds en de komende Europese verkiezingen anderzijds. De internationale conferenties zullen alle burgers de gelegenheid bieden om zichzelf, hun ideeën en wensen kenbaar te maken. De debatten zullen de burgers motiveren om hun verantwoordelijkheid op te nemen via burger- en verkiezingsparticipatie.

In totalitaire regimes hadden vrijheid en burgerparticipatie geen waarde. Dit maakt de uitwisseling tijdens de manifestaties in Oost-Europa des te belangrijker. WAHL zal bij zijn activiteiten een gevoel van verbondenheid met de EU bereiken.

Projectpartners

Meer informatie over het project, gedetailleerde projectbeschrijvingen of downloaddocumenten zijn te vinden op de projectpagina"We Will Vote".

Het project "Burgerparticipatie voor EUROPA - Actief vorm geven aan de Europese verkiezingen en aan de toekomst van Europa" wordt gefinancierd met steun van de Europese Unie in het kader van het programma "Europa voor de burger". De vereniging Recht in Europa e. V. is de coördinerende partner.

Samenvatting

De geschiedenis van Europa kent een belangrijke mijlpaal: de val van de Berlijnse Muur op 9.11.1989. Dertig jaar later zijn vrijheid en mensenrechten, democratie en de rechtsstaat geen vanzelfsprekendheid meer. "Slechts" 42 % van de bevolking in Thüringen beschouwt democratie als de beste bestuursvorm (Allenbach). MAUERN wil daarom de burgers actief bij haar activiteiten betrekken, hun teleurstellingen optekenen, naar hun scepsis tegenover Europa luisteren en hen voor Europa inspireren: met jonge burgers op scholen, met studenten, met hedendaagse getuigen van toen en met vertegenwoordigers van de politiek.

Door de internationale conferenties in Jena, Granada (ES), Izola (SI) en Timisoara (RO) zal meer begrip worden gekweekt bij de burgers voor de EU en de verschillende geschiedenissen van haar Lid-Staten en zal een poging worden gedaan om de "nieuwe muren" te ontmantelen. In elke stad zullen de activiteiten en vooral de debatten andere accenten krijgen. In Jena zal de ruk naar rechts aan de orde komen, in Granada de kwestie van de "onafhankelijkheid" van de afzonderlijke regio's en staten, in Izola de "NIEUWE MUUR" en racisme en in de culturele hoofdstad van Europa 2021 Timisoara, de "nieuwe muur" corruptie in Roemenië.

De burgers krijgen de mogelijkheid hun "muren" te benoemen en hun "visies" op hun Europa op te schrijven door middel van workshops in essays (innovatieve methode). De ervaringsinstallatie met haar verschillende activiteiten biedt ooggetuigengesprekken en een dialoog van de burgers met de burgemeesters op openbare plaatsen. De maandagse demo's moedigen de mensen ook aan om actief deel te nemen aan het Europa van vandaag.

De thema's populisme, racisme en vreemdelingenhaat worden op de conferenties besproken. Het gaat erom de toekomst van Europa vorm te geven. Jonge burgers (via scholen) bereiden deze debatten voor en leiden ze actief. In totalitaire regimes hadden democratie en vrijheid geen waarde. Dit maakt de uitwisseling bij MAUERN in Oost-Europa des te belangrijker. MAUERN zal in haar activiteiten de interculturele dialoog voeren. In een impulsnota zullen de wensen van de burgers voor de politici worden samengevat.

Evenementen

  • 05.11.2019 tot 08.11.2019 in Jena (zie flyer onder downloads)
  • 29.04. tot 03.05.2020 in Granada

Projectpartner

Meer informatie over het project, gedetailleerde projectbeschrijvingen of downloaddocumenten zijn te vinden op de"Overcoming New Walls" - projectpagina.

Napoleon in Jena - Trailer