Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Kleine projecten

Zelfs kleine projecten en maatregelen kunnen een grote impact hebben wanneer het erom gaat partners en vrienden te steunen en hun een beetje meer levenskwaliteit te bieden. Op deze pagina worden kleine projecten verzameld en gepresenteerd die in de loop der jaren door de stad en haar medewerkers zijn georganiseerd, uitgevoerd of ondersteund.

Beetje bij beetje zullen steeds meer kleine projecten worden voorgesteld om te laten zien dat werkelijk iedereen zich kan inzetten en iets voor zijn medemens kan doen.

Het langdurige partnerschap tussen Jena en Lugoj wordt intensief gecultiveerd en levend gehouden door talrijke gezamenlijke projecten, die er in de eerste plaats op gericht zijn een betere gezondheids- en levensstandaard voor de mensen in Roemenië te waarborgen.

Belangrijke punten in de samenwerking waren bijvoorbeeld

  • de schenking en het vervoer van ziekenhuisbedden en ziekenhuisinventaris (bv. nachtkastjes of beddengoed) van de Friedrich Schiller Universiteit voor het gemeenteziekenhuis van Lugoj
  • de ondersteuning van de financiering van een echografie/sonografieapparaat voor het gemeenteziekenhuis van Lugoj
  • Renovatie van het gebouw van een middelbare school in Lugoj

De brandweer van Jena steunt ook al jaren zijn collega's in Roemenië. De hulpgoederen voor Lugoj omvatten onder meer operationele kleding, uitrusting zoals slangen of zoeklichten, of zelfs ademhalingsapparatuur. Dankzij de nauwe samenwerking kon ook de gemeente Ohaba Lunga in het district Temesch worden gesteund met de schenking en overbrenging van een brandweerauto van de brandweer van Jena met middelen uit het gemeentefonds voor ontwikkelingssamenwerking.

Ook de"Vereniging ter bevordering van het partnerschap tussen de steden Lugoj en Jena e. V." draagt bij tot de verbetering van de levensomstandigheden in onze Roemeense zusterstad. In 2015 werden al potten, messen en ander keukenmateriaal geschonken voor de sociale kantine in Lugoj. Korte tijd later zou een nieuw gasfornuis volgen, ter vervanging van het bestaande, meer dan 20 jaar oude en defecte model. Met de kachel kunnen meer dan 150 behoeftige inwoners van Lugoj per dag van warme maaltijden worden voorzien. Dankzij de aankoop ervan is het voedselaanbod gevarieerder en zijn de arbeidsomstandigheden voor de werknemers van de sociale kantine veel gemakkelijker.