Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Kamza, Albanië

Ontstaan van de samenwerking

Sinds 2009 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen Jena en de Albanese stad Kamza. Vooral op het gebied van onderwijs moet ontwikkelingshulp worden verleend om betere levensomstandigheden voor de plaatselijke bevolking te creëren.

Geografie, samenleving, onderwijs en cultuur

Kamza is een voorstad van Tirana en de zesde grootste stad van Albanië. Het ligt op 7 km van de Albanese hoofdstad, in de vlakte van Tirana, tussen de rivier de Tirana en de Terkuza, een bovenloop van de rivier de Ishëm.

De stad is verdeeld in drie delen: het centrum, Koder-Kamza en het nieuwe ontwikkelingsgebied van Bathore. Kamza is grotendeels vlak en beslaat 21,73 km².

De stad is sinds 1350 ononderbroken bewoond geweest en telt nu ongeveer 100.000 inwoners. De gemiddelde leeftijd is 27 jaar, wat wijst op een veel hoger geboortecijfer dan sterftecijfer. De bevolking van Kamza groeit zeer snel, er ontstaan veel sociale hotspots en van de 65% die de arbeidsgeschikte leeftijd heeft bereikt, verdient een groot deel de kost als dagloner.

Om deze betreurenswaardige omstandigheden tegen te gaan, is er naast de landbouwuniversiteit van Tirana ook een vakschool in Kamza naar Thüringer model, die opleidingen aanbiedt in verpleegkundige beroepen, informatica of horeca.

Zeven kleuterscholen, elf lagere scholen, waarvan twee particuliere, en zes middelbare scholen zorgen voor de opvang van de kinderen. Ook de Nationale Sportschool is in Kamza gevestigd. Het is voornamelijk gericht op voetbal, hoewel basketbal, worstelen en schaken ook tot de nationale sporten behoren.

De tweede klasse club KS Kamza bestaat sinds 1936.

Economie en toerisme

De Albanese stad wordt nog steeds geteisterd door armoede en werkloosheid. Zwartwerk is wijdverbreid en er zijn slechts kleine familiebedrijven die landbouw bedrijven voornamelijk voor hun eigen voorziening.

Enkele producten leveren de enkele fruitteelt, varkens- en pluimveehouderij op.

De dienstensector is met een aandeel van 48% van de beroepsbevolking de meest uitgesproken economische sector in Kamza.

Betrekkingen van Albanië met Duitsland

De Bondsrepubliek Duitsland verleent Albanië ontwikkelingshulp op vele gebieden, zoals water- en energievoorziening, sanitaire voorzieningen en het ontstaan van een ecologische markteconomie.

Toen Albanië in 2009 toetrad tot de NAVO, kreeg het ook actieve steun van Duitsland, dat sinds 2007 een industrieel en handelsverband onderhoudt met het land op het Balkanschiereiland.

Dankzij het PASCH-partnerschoolinitiatief zijn er elf scholen in Albanië waar Duits wordt onderwezen. In het algemeen zijn Duitsland, zijn cultuur, politiek en geschiedenis zeer belangrijk in dit Zuidoost-Europese land.

Elk jaar worden daar in de herfst de Duitslandweken gehouden, tijdens welke concerten, opera's en andere culturele bijdragen uit het vaderland worden gepresenteerd.

Selectie van projecten

Partnerschappen en samenwerkingsverbanden dienen de wederzijdse uitwisseling van ervaringen, het opzetten van gezamenlijke projecten op het gebied van kunst, cultuur, sport of onderwijs of zelfs de ondersteuning bij de verdere ontwikkeling en verbetering van de politieke, sociale en economische omstandigheden.

Met talrijke hulpleveranties uit Jena is in de Albanese stad Kamza al veel bereikt en is de plaatselijke bevolking een beetje meer levensstandaard geboden.

In mei 2013 werd door helpers van de Lions Club Jena en het Duitse Rode Kruis (DRK) in de districtsvereniging Jena-Eisenberg-Stadtroda een vrachtwagen met aanhanger geladen met hulpgoederen voor het gezondheidscentrum Kamza, die ter beschikking werden gesteld door het universiteitsziekenhuis van Jena. Ook de tweede Lions Club "Johann Friedrich" van Jena steunde de actie actief.

Een delegatie van de geëngageerde vereniging overhandigde vervolgens de dringend noodzakelijke hulpgoederen aan het stadsbestuur, de burgemeester van Kamza en vertegenwoordigers van het gezondheidscentrum.

Korte tijd later arriveerde de tweede hulpzending in Kamza met de hulp van de Duitse Ambassade in Albanië. Daaronder bevond zich een dringend noodzakelijke laboratoriummicroscoop, die werd gefinancierd met financiële steun van de Heidi Fischer Stichting in Jena. Kantoormeubilair, computers, printers en kopieerapparaten maakten ook deel uit van de gulle donatiecampagne, die mogelijk werd gemaakt door de Lions Club Jena, de Medische School Jena, de onderneming REHA aktiv 2000 en de DRK Jena.