Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Kontakty i sieci

Miasto żyje z wymiany, komunikacji i współpracy aktorów z różnych branż i dziedzin pracy. Miasto Jena stale rozszerza swoją sieć i różnorodne kontakty i cieszy się z nowych kooperacji, partnerów i kontaktów w celu dążenia do realizacji przyszłych projektów.

Na tej stronie znajdą Państwo mały przegląd istniejących kontaktów i sieci naszego pięknego miasta nad Saalą. Na poziomie międzynarodowym wymienione organizacje działają w dziedzinie społecznej, sportowej, naukowej, gospodarczej, edukacyjnej lub politycznej.

Czekamy na pomysły, sugestie i propozycje dalszej współpracy, bo: Razem jesteśmy silniejsi !

Koło Młodzieży Demokratycznej Jena e. V. (DJR) została założona 08.05.1990 i od tego czasu realizuje pracę stowarzyszeniową młodzieży w Jenie. Obecnie 25 stowarzyszeń młodzieżowych w Jenie angażuje się w różne projekty dotyczące np. sportu, ochrony przyrody czy edukacji politycznej. Od 1993 roku DJR jest uznanym sponsorem niezależnej opieki nad młodzieżą, a także członkiem grupy roboczej praca z młodzieżą/praca socjalna z młodzieżą w Jenie.

W dniu 22 września każdego roku DJR organizuje festyn z okazji Światowego Dnia Dziecka. W 2018 roku hasłem przewodnim dnia jest "Superbohaterki i superbohaterowie - dziewczyny mogą wszystko i chłopcy też!". Albo? Jestem sobą!" Różni aktorzy, tacy jak młodzież z Niemieckiego Towarzystwa Ratunkowego, młodzieżowa straż pożarna z Jeny, Greenpeace czy nawet orkiestra dęta Carl-Zeiss-Jena zapewniają barwny program. Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach obchodów Światowego Dnia Dziecka odbył się konkurs malarski, w którym młodzi artyści tworzą obraz do aktualnego hasła. Praca zwycięzcy ozdobi następnie plakat Światowego Dnia Dziecka.

Sieć Jena przeciwko przemocy domowej została założona w listopadzie 2004 roku. Jest to stowarzyszenie instytucji, urzędów i poradni, których wspólnym celem jest opracowywanie skutecznych środków i działań przeciwko przemocy w rodzinie. Koncentruje się na działaniach prewencyjnych i public relations. Obecnie do sieci należą następujące poradnie:

Pełnomocnik ds. równych szans i kobiet miasta Jeny zorganizował we wrześniu 2016 r. konferencję miast partnerskich Jeny pod hasłem "Razem przeciwko przemocy domowej wobec kobiet". Wzięły w nim udział organizacje kobiece z Jeny i jej miast partnerskich Beit Jala, Aubervilliers, Vladimir, Lugoj, Porto, San Marcos i Erlangen. Celem pięciodniowego spotkania było zapoznanie się z pracą partnerów i wspólne opracowanie strategii przeciwko przemocy wobec kobiet.

Odbyły się prezentacje i dyskusje wszystkich uczestników, którzy jednogłośnie wyrazili pragnienie stworzenia stabilnej sieci. Powstała wizja włączenia do programów partnerstwa miast takich zagadnień jak równość płci, równość szans i przemoc domowa wobec kobiet. Kolejnymi celami konferencji była międzynarodowa wymiana poglądów na temat praw kobiet i sytuacji kobiet w ogóle, poznanie podstaw prawnych w różnych krajach oraz porównanie rzeczywistości społecznej z tymi podstawami prawnymi.

Uczestnicy odwiedzili Centrum Kobiet w Erfurcie oraz zwiedzili wystawę objazdową na temat kobiet i przemocy "Połowa nieba. 99 kobiet i ty" w Kościele Miejskim w Jenie. Planowana jest druga konferencja tego typu, a także dalsza współpraca, międzynarodowa kampania medialna oraz strona internetowa z pozytywnymi historiami emancypacji kobiet.

SV SCHOTT Jena e. V. jest jednym z najstarszych popularnych klubów sportowych w Turyngii i oferuje szeroki wachlarz zajęć sportowych dla miłośników sportu w Jenie i okolicach.

W szczególności wydział tenisa stołowego jest bardzo zaangażowany w zbliżanie młodych ludzi z różnych narodów, którzy są entuzjastami sportu.

W 2015 roku na przykład doszło do spotkania pomiędzy działem tenisa stołowego SV SCHOTT Jena e. V. a szkołą sportową tenisa stołowego w Abakanie, który znajduje się w Republice Chakasji w Rosji. To połączenie istnieje już od 2010 roku, a więc nie po raz pierwszy młodzi rosyjscy sportowcy przyjechali do Jeny i Linzu (Austria).Od 29.03. do 07.04.2015 r. odbyło się wspólne zgrupowanie w mieście Saale, a po nim udział w 15. turnieju"Austrian Youth Open" w Linzu. W renomowanym międzynarodowym turnieju juniorów wzięło udział ponad 400 zawodników z 26 krajów.

Dzięki temu spotkaniu relacje pomiędzy partnerami SV SCHOTT Jena i Szkołą Tenisa Stołowego w Abakan zostały jeszcze bardziej zintensyfikowane i wzmocnione, a dwunastu dzieciom i młodzieży zaoferowano międzynarodowe spotkanie i możliwość międzykulturowego uczenia się.

Strona Burmistrzowie dla pokoju - Sieć jest organizacją pozarządową działającą na rzecz pokojowego i sprawiedliwego świata wolnego od broni jądrowej. Została założona przez rządy japońskich miast Hiroszima i Nagasaki, które w 1945 roku zostały zniszczone przez bomby atomowe i przez długi czas były skażone. Dziś organizacja liczy 163 państwa członkowskie i 7650 miast członkowskich.

Wraz z 269 innymi gminami w Niemczech Jena uczestniczy również w walce z misjami nuklearnymi. 8 lipca każdego roku burmistrzowie miast członkowskich z całego świata podnoszą flagę Mayors for Peace Alliance. W galerii zdjęć burmistrz (OB) dr Nitzsche prezentuje flagę, która została umieszczona przed ratuszem w Jenie.

W 2018 r. apel burmistrzów skierowany jest również do mocarstw nuklearnych i innych państw wspólnoty światowej o podpisanie Traktatu o Zakazie Broni Nuklearnej przyjętego przez ONZ w lipcu 2017 r.

W sercu Niemiec jak w domu - w sieci na całym świecie

Ma ponad 460 lat i nie jest ani trochę zakurzony:Uniwersytet im. Friedricha Schillera w Jenie od momentu założenia w 1558 roku opowiada się za nowymi początkami i otwartą współpracą, za wolnością wiary i nauki. Obecnie jest to największy uniwersytet w Turyngii, przyciągający studentów wszystkich kierunków i naukowców z całego świata. Friedricha Schillera kształtuje charakter Jeny jako miasta zorientowanego na przyszłość i kosmopolitycznego.

Uniwersytet w Jenie koncentruje swoje badania na najwyższym poziomie w profilach Światło, Życie, Wolność. Opiera się ona na tradycyjnych atutach i łączy w sobie doskonałe badania podstawowe i stosowane. Uczelnia konsekwentnie stawia na interdyscyplinarność. W ramach indywidualnych badań, jak również skoordynowanych projektów, stawia czoła globalnym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatyczne, zrównoważone dostawy energii, zwalczanie pandemii czy skutki zmian społecznych.

Na dziesięciu wydziałach studiuje obecnie około 18.000 młodych ludzi. Prawie jeden na sześciu studentów pochodzi z zagranicy - ponad 100 narodowości jest reprezentowanych wśród studentów. Uczelnia oferuje ponad 20 międzynarodowych programów studiów.

Wraz z około 300 uniwersytetami w całej Europie Uniwersytet w Jenie prowadzi wymianę studentów, naukowców i pracowników w ramach programu ERASMUS Unii Europejskiej. Ma podpisane umowy o bezpośredniej współpracy z ponad 200 uniwersytetami w ponad 50 krajach. Uniwersytet w Jenie jest partnerem w międzynarodowych stowarzyszeniach badawczych, w dużych projektach UE i sieciach interdyscyplinarnych. Ponadto należy do wielu międzynarodowych stowarzyszeń, w tym do grupy COIMBRA, Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, Trans-Atlantyckiego Programu Wymiany Studentów Nauki oraz europejskiej sieci EURAXESS.

Kontaktem dla międzynarodowych studentów i gości Uniwersytetu jest Biuro Międzynarodowe. W punkcie powitalnym Uniwersytetu im. Friedricha Schillera międzynarodowi goście i ich rodziny znajdą kompetentne wsparcie podczas całego pobytu na Uniwersytecie.

Innowacje dla jakości życia. Zdrowie, precyzja, zrównoważony rozwój i tworzenie sieci

Uniwersytet Nauk Stosowanych im. Ernsta Abbego (EAH) w Jenie został założony w 1991 r. Jako uniwersytet nauk stosowanych, charakteryzuje się wysoką praktyczną orientacją w nauczaniu i badaniach. Oferuje kierunki studiów w zakresie nauk społecznych i nauk o zdrowiu, administracji biznesowej i inżynierii. Około 4.500 studentów przyjeżdża do Jeny z całych Niemiec i z zagranicy.

Systemy precyzyjne, technologie i materiały, jak również zdrowie i zrównoważony rozwój to główne kierunki badań uniwersytetu. Są one kształtowane przez mocne strony i historię Jeny w optyce i fotonice, jak również w naukach o zdrowiu i życiu.

Kampus składa się z zabytkowych budynków przemysłowych z doskonałymi technicznymi i nowoczesnymi udogodnieniami. Uniwersytet znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Carl Zeiss AG, SCHOTT w Jenie oraz instytutów Towarzystwa Maxa Plancka, Towarzystwa Fraunhofera i Stowarzyszenia Leibniza na Beutenbergu. Jednocześnie znajduje się on zaledwie kilka minut drogi od centrum Jeny.

Jena 'Center for Reconciliation Studies' (JCRS) jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Friedricha Schillera i istnieje od lipca 2013 r. Wydział zajmuje się procesami pojednania i zarządzania konfliktami na poziomie krajowym i międzynarodowym. Procesy pojednania odbywają się w wymiarze historycznym, politycznym, religijnym, społecznym, prawnym, etycznym, artystycznym lub ekonomicznym.

JCRS współpracuje z innymi wydziałami uniwersytetu (np. Pschyology czy Ethics), wydziałami innych instytucji (np. wydziałami Peace Institute of Myanmar czy Alberto Hurtado University Santiago de Chile), a także z organizacjami pozarządowymi (np. Herder Institute Marburg).

ProjektSerca z ciała - nie z kamienia', 'Hearts of Flesh - Not Stone', to interdyscyplinarne studium koncentrujące się na konflikcie izraelsko-palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Pomimo ogromnego pragnienia sprawiedliwych struktur politycznych wśród ludności Izraela i Palestyny, nie udaje się znaleźć rozwiązań w tym długotrwałym konflikcie. W myślach wielu ludzi dominuje zbyt duża nieufność i chęć odwetu. Dlaczego tak się dzieje i jak ostatecznie może dojść do pojednania między dwoma obozami, bada JCRS we współpracy międzynarodowej i transdyscyplinarnej (psychochologia, politologia, teologia i historia).

Ernst-Abbe-Gymnasium (EAG) w Jenie od 2012 roku prowadzi wymianę z High School No. 3 w Ningbo w Chinach. Ningbo jest przedmieściem Szanghaju i domem dla 5 milionów ludzi.

Wspólny projekt powstał dzięki inicjatywie pracownika EAG, pani Anity Voltersen, która przez trzy lata uczyła języka niemieckiego w liceum.W sierpniu 2017 r. w Jenie gościli chińscy studenci gościnni i niektórzy nauczyciele. Wrażenia z ich doświadczeń można obejrzeć w galerii zdjęć na dole tej strony.W dniach od końca września do początku października 2018 r. odbędzie się wizyta powrotna 15 - 17 uczniów i dwóch nauczycieli Ernst-Abbe-Gymnasium w Chinach.Uczestnicy wymiany rozmawiają ze sobą głównie po angielsku, ale także po niemiecku i chińsku, w zależności od stopnia zaawansowania uczniów. Młodzi ludzie są zakwaterowani u rodzin goszczących w mieście partnerskim.

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Czarnobyla w Jenie e. V." zostało założone w 1991 roku i liczy dziś 56 członków. Stowarzyszenie opiekuje się dziećmi ze skażonej radioaktywnie strefy Mohylewszczyzny, rejonu Krasnopolje w południowo-wschodniej Białorusi. Rejon Krasnopolu został skażony radioaktywnie w 1986 roku po wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu.

Aby urozmaicić i uszczęśliwić białoruskie dzieci, stowarzyszenie zaprasza je dwa razy w roku do Jeny na trzytygodniowy pobyt rekreacyjny i rekonwalescencyjny. Dzieci są zakwaterowane u rodzin goszczących, biorą udział w ekscytujących wycieczkach, otrzymują nowe ubrania i buty, a także bogate w witaminy jedzenie.

Co roku na początku stycznia Stowarzyszenie Czarnobylskie organizuje również świąteczny wyjazd na Białoruś i obdarowuje około 250 dzieci drobnymi upominkami, które są finansowane z datków. Szkoła i dwa przedszkola są również wspierane lokalnie poprzez darowizny finansowe, aby można było przeprowadzić niezbędne prace remontowe.

Miesięczne stypendium oferowane jest absolwentom szkół z uboższych rodzin, aby mogli oni sfinansować swoje studia lub kształcenie i w ten sposób zapewnić sobie obiecującą przyszłość.

Sieć fotoniczna OptoNet e. V. reprezentuje interesy ponad 100 podmiotów działających w turyngijskim przemyśle fotonicznym. Oferuje on platformę do nawiązywania kontaktów, wymiany i współpracy pomiędzy obecnymi i potencjalnymi członkami. Wśród nich są na przykład ZEISS lub JENOPTIK, ale także trzy Instytuty Fraunhofera i Instytut Technologii Fotonicznej w Leibnitz.

OptoNet oferuje wsparcie technologiczne, na przykład poprzez organizowanie i przeprowadzanie warsztatów, konferencji i profesjonalnych szkoleń. Jako platforma informacyjna, sieć promuje komunikację i współpracę pomiędzy jej członkami, dlatego organizowane są wydarzenia sieciowe lub wsparcie dla działań public relations poszczególnych graczy. Sieć promuje również młode talenty, wspierając firmy w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników, na przykład poprzez bezpłatną giełdę pracy na stronie internetowej OptoNet. Photonics Network organizuje również wspólne stoiska na krajowych i międzynarodowych targach branżowych, wyjazdy delegacyjne czy współpracę z zagranicznymi organizacjami klastrowymi.

Od 2016 roku rozbudowywana jest strategia internacjonalizacji sieci. W ramach projektu [gloWIN], finansowanego przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF), zacieśnia się współpraca z partnerami przemysłowymi i badawczymi z USA, Kanady, Korei Południowej i Japonii. W takich dziedzinach jak metrologia, technika laserowa czy produkcja ultraprecyzyjna rozszerzana jest współpraca badawczo-rozwojowa i tworzone są nowe. Europa jest głównym rynkiem zbytu dla firmy fotonicznej z Turyngii, a szczególnie ważnymi partnerami są regiony we Francji. Z drugiej strony, Azja jest jednym z najważniejszych rynków dostawców. Istnieją długotrwałe relacje z regionem Hamamatsu w Japonii, jak również Gumi i Seul w Korei Południowej. W Ameryce Północnej szczególne relacje utrzymywane są z New York Photonics Cluster wokół Rochester z nowym American Institute for Manufacturing Photonics.

Na arenie międzynarodowej ICAN wzywa miasta do poparcia Traktatu o Zakazie Broni Nuklearnej. Największe miasta Azji, Europy, Ameryki Północnej i Australii podpisały już apel, który brzmi następująco:

"Nasze miasto jest głęboko zaniepokojone ogromnym zagrożeniem, jakie broń jądrowa stanowi dla miast i miasteczek na całym świecie. Głęboko wierzymy, że nasi mieszkańcy mają prawo do życia wolnego od tego zagrożenia. Jakiekolwiek użycie broni jądrowej, zamierzone lub przypadkowe, miałoby katastrofalne, dalekosiężne i długotrwałe skutki dla ludzi i środowiska. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy przyjęty w 2017 roku przez ONZ Traktat o zakazie broni jądrowej i wzywamy rząd Niemiec do przyłączenia się do niego."