Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Stowarzyszenia

Jena jest kosmopolitycznym, międzynarodowym miastem i to nie tylko ze względu na naszych licznych studentów zagranicznych, którzy wzbogacają Jenę swoją ekscytującą kulturą i odmiennym sposobem życia.

Również zaangażowane stowarzyszenia w mieście dbają o to, by pragnienie zjednoczonej i wzmocnionej Europy nie wygasło, zwłaszcza w czasach niestabilności i niepewności. Istnieją różne punkty kontaktowe dla mieszkańców Jeny, którzy chcieliby aktywnie uczestniczyć w sprawiedliwej, demokratycznej Unii Europejskiej z jednolitym ustawodawstwem lub bezpośrednią wymianą między krajami UE i ich mieszkańcami. Istotne tematy w Europie mogą być w każdej chwili szczegółowo informowane i wymieniane.

Zapoznaj się z działalnością stowarzyszeń w Jenie, które intensywnie i wielopłaszczyznowo zajmują się problemami wokół tematu Europa.

Centrum informacyjne europe direct w Jenie oferuje bezpłatne materiały informacyjne na tematy związane z UE, takie jak instytucje unijne, fundusze unijne czy prawa w UE. Biuro informacyjne jest zarządzane przez Komisję Europejską.

Strona internetowa europe direct jest zarządzana przez firmę ÜAG gGmbH Jena - ponad granicami - . Tutaj można znaleźć biuletyn informacyjny z najnowszymi wiadomościami z regionu, aktualne informacje o wydarzeniach, ankietach i konkursach związanych z tematyką UE, a także informacje o audycji radiowej"Exploring Europe", która była nadawana na kanale otwartym w Jenie (Radio OKJ).

Stowarzyszenie Eurowerkstatt Jena e. V. zostało założone w styczniu 2006 roku. Punktem wyjścia do założenia fundacji była działalność Stadtteilladen Nord, która od wielu lat inicjuje i realizuje projekty europejskie w ramach "Programu MŁODZIEŻ" Unii Europejskiej - nawiązując do tradycji KinderVilli.

Eurowerkstatt jest wynikiem długiej tradycji instytucji i związków pracy z młodzieżą/pracy socjalnej z młodzieżą w Jenie. Od wielu lat organizują międzynarodowe spotkania młodzieży. Eurowerkstatt nosi - dla podkreślenia tej tradycji - nazwę jednego z tych dawnych projektów. Już od 1998 roku działania w programie MŁODZIEŻ są wykorzystywane przez niektóre instytucje pracy z młodzieżą w Jenie. Czynnikiem decydującym o ukierunkowaniu stowarzyszenia na projekty europejskie jest promowanie aspektów międzykulturowych w pracy z młodzieżą w mieście, a w szczególności badanie możliwości zjednoczonej Europy. Podstawą pracy stowarzyszenia jest włączenie się w istniejące struktury pracy z młodzieżą w Jenie. Z tego powodu zawarto umowę o współpracy z urzędem ds. młodzieży miasta Jeny, który z zadowoleniem przyjmuje i wspiera pracę stowarzyszenia.

Celem stowarzyszenia jest stworzenie oferty szkolnej i pozaszkolnej w Jenie i okolicy, aby rozwijać kompetencje społeczne i zawodowe - zwłaszcza kompetencje międzykulturowe. Ma to na celu między innymi stworzenie warunków, w których młodzi ludzie będą mogli zrozumieć i wykorzystać możliwości i szanse w Europie.

Jednym z najważniejszych zadań jest wspieranie pracy wszystkich stowarzyszeń i instytucji poprzez udzielanie porad i wskazówek w celu stymulowania i promowania projektów o wymiarze europejskim na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Eurowerkstatt jest organizacją wysyłającą dla Wolontariatu Europejskiego, organizacją koordynującą projekty goszczące w ramach Wolontariatu Europejskiego, wspiera wolontariuszy w pomocy rozwojowej w Europie i na świecie, buduje trwałe relacje z instytucjami pracy socjalnej na całym świecie oraz wspiera inicjatywy młodzieżowe i międzynarodowe spotkania młodzieży.

Organizowane są również regularne imprezy informacyjne, wystawy poświęcone doświadczeniu wolontariusza oraz coroczny festiwal dla byłych i przyszłych wolontariuszy.

Erasmus Student Network Jena (ESN Jena) aktywnie przyczynia się do tworzenia idei europejskich w Jenie. Stowarzyszenie non-profit dba o płynną integrację studentów zagranicznych w Jenie i tworzy kontakty między nimi a studentami niemieckimi.

ESN Jena została założona w 1996 roku jako grupa studencka na Friedrich-Schiller-University Jena (FSU) i dołączyła do Erasmus Student Netwerk w 2000 roku jako 5 sekcja w Niemczech. Obecnie istnieje już 25 niezależnych sektorów niemieckich. W całej Europie do sieci należy ponad 450 europejskich uniwersytetów.

Członkowie pracują na zasadzie wolontariatu i są w większości studentami różnych kierunków na FSU. Organizują one tygodnie powitalne na początku każdego semestru, wycieczki dla studentów zagranicznych, imprezy o charakterze społecznym, kulturalnym lub sportowym, a także przyjęcia, na których oczywiście mile widziani są również studenci niemieccy.

Dzięki udziałowi w SpołecznyErasmus W ramach projektu ESN, Sekcja Jeny stara się włączyć studentów zagranicznych w działalność społeczną i wolontariacką w kraju goszczącym.

Młodzi Europejscy Federaliści Turyngii (JEF) to grupa młodych ludzi, którzy są zaangażowani w zjednoczoną i demokratyczną Europę i dążą do utworzenia europejskiego państwa federalnego.

Związek organizuje imprezy kulturalne i dyskusje polityczne na aktualne tematy, które są prowadzone przez i w grupach uniwersyteckich, związkach okręgowych, związkach krajowych, związku federalnym i związku europejskim.

W Jenie reprezentowane jest również Stowarzyszenie Młodych Europejczyków, które angażuje się w europejską wymianę młodzieży. Ogólnie rzecz biorąc, za pomocą warsztatów, seminariów i kongresów w mieście nad Saalą ma zostać rozbudzone większe zainteresowanie Europą.

Każdy może się zaangażować i uczestniczyć w cotygodniowym spotkaniu stowarzyszenia w Biurze Intro na Mu rze.

Stowarzyszenie non-profit Recht in Europa e. V. zostało założone w 2013 roku i zajmuje się historycznymi i prawnymi zagadnieniami, które powinny być dyskutowane na poziomie europejskim. Celem jest rozwijanie prawnych koncepcji paneuropejskich w odniesieniu do aktualnych problemów społecznych. W ten sposób dąży się do silniejszego zjednoczenia państw europejskich i intensywniejszego dialogu obywatelskiego.

Stowarzyszenie Prawo w Europie organizuje wystawy, warsztaty czy też dyskusje panelowe, jak np. w ramach projektu " Europa dla Obywateli - Projekt Pamięci" "Przezwyciężanie murów między ludźmi w czasach kryzysu - kształtowanie przyszłości Europy". W Jenie na przykład zorganizowano wspólnie z uczniami Chrześcijańskiego Gimnazjum w Jenie wystawę na ten temat, która została otwarta w maju 2018 roku.

Get your Erasmus Encore | Join the Erasmus Student Network

Eindrücke der Freiwilligen der Eurowerkstatt Jena in San Marcos, Nicaragua 2011

Wrażenia wolontariuszy Eurowerkstatt Jena w San Marcos, Nikaragua 2011