Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Małe projekty

Nawet małe projekty i działania mogą mieć duże znaczenie, jeśli chodzi o wspieranie partnerów i przyjaciół, oferując im nieco lepszą jakość życia. Na tej stronie zebrane i zaprezentowane są małe projekty, które zostały zorganizowane, przeprowadzone lub wsparte przez miasto i jego pracowników na przestrzeni lat.

Stopniowo, coraz więcej małych projektów będzie prezentowanych, aby pokazać, że naprawdę każdy może się zaangażować i zrobić coś dla swoich bliźnich.

Wieloletnie partnerstwo pomiędzy Jeną i Lugoj jest intensywnie pielęgnowane i podtrzymywane przez liczne wspólne projekty, które służą przede wszystkim zapewnieniu lepszego poziomu zdrowia i życia mieszkańców Rumunii.

Ważnymi punktami współpracy były m.in.

  • darowizna i transport łóżek szpitalnych i wyposażenia szpitalnego (np. szafek nocnych lub bielizny pościelowej) z Uniwersytetu im. Friedricha Schillera dla Szpitala Miejskiego Lugoj
  • wsparcie finansowania ultrasonografu/ sonografu dla Szpitala Miejskiego w Lugoju
  • Remont budynku szkoły średniej w Lugoj

Od lat straż pożarna w Jenie wspiera również swoich kolegów w Rumunii. Dostawy pomocy dla Lugoj obejmowały m.in. ubrania operacyjne, sprzęt taki jak węże czy reflektory, a nawet aparaty oddechowe. Dzięki ścisłej współpracy możliwe było również wsparcie gminy Ohaba Lunga w powiecie Temesch poprzez darowiznę i przekazanie wozu strażackiego z Jeny ze środków gminnego funduszu współpracy na rzecz rozwoju.

Do poprawy warunków życia w naszym rumuńskim mieście bliźniaczym przyczynia się również"Stowarzyszenie na rzecz wspierania partnerstwa między miastami Lugoj i Jena e. V.". W 2015 roku przekazano już garnki, noże i inne materiały kuchenne dla stołówki społecznej w Lugoj. Niedługo później miał się pojawić nowy piec gazowy, który zastąpił dotychczasowy, ponad 20-letni i wadliwy model. Piec pomaga zapewnić gorące posiłki ponad 150 potrzebującym mieszkańcom Lugoj dziennie. Dzięki jej zakupowi wybór potraw jest bardziej urozmaicony, a warunki pracy pracowników stołówki socjalnej znacznie łatwiejsze.