Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Koordynacja polityki rozwoju gminy

10.01.2019

Miasto Jena otrzymało 2-letnią dotację na stanowisko pracownika koordynującego i realizującego działania w zakresie polityki rozwoju w gminach. Celem projektu jest rozwój nowych kontaktów i projektów z gminami na południu, szczególnie w dziedzinie edukacji i biznesu. Finansowanie obejmuje lata 2019 i 2020.

Stanowisko jest finansowane przez Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Engagement Global.